Mga larawan sa pagdating ng bagyo

Ang kuwentong ito ay mas nauna at ang pinaghanguan ng Arko ni Noe sa Lumang Tipan ng Bibliya.

Ang pinakamaagang mga tulang Sumeryo nito ay pangkalahatan ngayong itinuturing na mga natatanging kuwento sa halip na mga bahagi sa isang epiko.

Ang pamantayang bersiyon ng Epiko ni Gilgamesh ay natuklasan ni Austen Henry Layard sa aklatan ni Ashurbanipal sa Nineveh noong 1849.

Ito ay isinulat sa pamantayang Babilonio na isang dialekto ng Akkadian na ginagamit para sa panitikan.

Tinuruan ni Shamhat si Enkidu kung paano manamit at kung paano kumain.

Ang pinakamaagang mga bersiyong Akkadian nito ay mula maagang ca.

Naglalahad ang epikong ito ng kabayanihan at pakikipagsapalaran ng bayaning si Gilgamesh na hari ng Uruk sa Sumerya.

Kabilang sa mga kuwento nito ang hinggil sa isang malaking baha at sa kung paanong nakaligtas ang isang mag-anak sa pamamagitan ng paggawa ng isang arko.

2000 BCE at malamang noong 1800 o 1700 BCE nang ang isa o higit pang mga may akda nito ay humango sa isang umiiral na materyal ng panitikan upang lumikha ng isang epiko.

Ang pamantayang bersiyong Akkadian nito ay binubuo ng 12 tableta na inedit ni Sin-liqe-unninni sa pagitan ng 1300 BCE at 1000 BCE na natagpuan sa aklatan ni Ashurbanipal sa Nineveh.

Ang mga putik na tableta ng Epiko ni Gilgamesh ay natuklasan ni Hormuzd Rassam noong 1853.

You must have an account to comment. Please register or login here!